Skip to main content

Historia

Köpings Bilägares Inköpsförening startade den 15 juni 1931 och fick vid starten ett medlemsantal på 15 medlemmar, huvudsakligen åkare. Man startade från ett absolut noll-läge - ingen bensinstation, inget lager. Under första året såldes endast tillbehör och överskottet blev 505 kr. Insatskapitalet var 750 kr.
Från 1 januari, 1932 övertog föreningen en bensinstation med busstation som Nafta-syndikatet uppfört vid Arbogatullen. En handpump var enda anordningen vid stationen. I och med tillkomsten av en egen bensinstation blev det bättre start på affärerna och även personer utanför åkarnas krets blev medlemmar.

1954 fick föreningen en ny bensinstation vid Västeråsvägen och förfogade över två bensinstationer.

Den 7 juni 1957 invigdes anläggningen i Kolsva. I byggnaden inrymdes butik, lagerrum, personalrum, tvätt- och smörjhall. Svenska pressbyrån disponerade utrymmen för kiosk och lager. SJ hade väntsal för bussresenärer och utrymme för gods. Det var en ultramodern station där ingenting saknades för att kunna ta hand om bilen och bilägaren på rätt sätt.

Fr o m 1968 heter OK/IC endast OK. Av historiska skäl har föreningen uppträtt under två olika namn, IC (Bilägarnas Inköpsförening) för bensin, tillbehör och bilservice samt OK (oljekooperation) för andra oljeprodukter. Bilägare, villaägare, lantbrukare, fiskare, industrier - alla som förbrukar oljeprodukter är oljekonsumenter. Därför valdes namnet OK.

Den 18 juni 1971 invigdes bilvårdsanläggningen vid E18. Det blev en fin 40-års present för föreningen. Invigningen bjöd på kalas med kaffe och tårta. Premiärerbjudande på tillbehör samt underhållning av musikföreningen Lyran.

Den långa oljekrisen under 70-talet medförde en del problem. Detta och en trafikomläggning som pågått under 70-talet medförde att verksamheten på Västeråsvägen inte täckte sina kostnader. 1981 beslutades om en nedläggning av verksamheten. Kvar blev en obemannad anläggning.

1988 öppnades den obemannade anläggningen vid Ringvägen.

 

Historia6
Historia5
Historia7
Historia1
Historia8
Historia4
Historia3
Historia2